Hafan > Eich Rhanbarth > Môn


Môn


Canghennau

Swyddogion

Llywydd

Enw: Ceinwen Davies

Cyfeiriad: Caerberllan, Lôn Las, Porthaethwy, LL59 5BT

Ffôn: 01248 712 615

Ysgrifennydd

Enw: Eluned Jones

Cyfeiriad: Santa Fe, Rhostrehwfa, Llangefni, LL77 7YS

Ffôn: 07855 091 080

ebost: jonesmaesmawr@gmail.com

Trysorydd

Enw: Margaret Roberts 

Cyfeiriad: Bryn Ael, Pencarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA 

Ffôn: 01407 810 658 

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Enw: Freda Jones Williams 

Cyfeiriad: Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys 

Ffôn: 01678 521 883

Casgliad y Werin

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Casgliad y Werin


Yn ôl i Eich Rhanbarth