Hafan > Swyddogion > Pwyllgorau


Pwyllgorau


PWYLLGOR LLYWIO 


Llywydd Anrhydeddus: MARGARETTE HUGHES, Maesyffynnon, Gerddi'r Ffynnon, Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0HP (01994 240 394)

Llywydd: GEUNOR ROBERTS, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9AH (01650 531 225)

Is-lywydd: BETHAN PICTON-DAVIES, Cwmbetws, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3PL (07870 219 048)

Ysgrifennydd: MYFANWY HARPER, Fferm Tŷ Newydd, Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HP (01248 362 139)

Is-ysgrifennydd: MAIR JONES, Hengoed, Heol Llyswen, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0ED

Trysorydd: ELINOR DAVIES, Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy  LL22 8SD  (01745 720 235)

Is-drysorydd: MEIRA EVANS, Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ (01938 820 120)

 

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio: 


Gŵyl a Hamdden: EINIR WYN, Fferm Cae Du, Aberosch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HT (01758 712 434)

Iaith a Gofal: ANGHARAD BOOTH-TAYLOR, Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7XB (01994 419 221

Y Wawr: ANGHARD RHYS, Cidwm, 1 Llys Tudur, Dinbych, LL16 4AL (07891 997 273)

IS-BWYLLGOR CYLLID: 


Cyfarwyddwr Cenedlaethol; Trysorydd Cenedlaethol; Is-lywydd Cenedlaethol, Is-ysgrifennydd Cenedlaethol, Is-drysorydd Cenedlaethol a phob Trysorydd Rhanbarth

IAITH A GOFAL: 


Llywydd: PenfroAngharad Booth-Taylor, Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, Clunderwen, Sir Benfro  SA66 7XB  (01994 419 221)

Ysgrifennydd: Dwyfor: Elsbeth Gwynne, Bryn Beuno, Ffordd Caernarfon, Cricieth, Gwynedd, LL52 0AS (01766 522 084)

Trysorydd: Arfon: Jane Jones, Fferm y Brithdir, Ffordd Cytir, Bangor, Gwynedd  LL57 4BY

Aberconwy: Margaret Mathews, Fferm Carneddau, Llanrwst, Sir Conwy  LL26 OSS (01492 640 263)

Caerfyrddin: Jayne Hughes, Bro Dawel, 27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH (01554 821 614)

Ceredigion: Owenna Davies, Cledlyn, Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 4TF (01239 851 402)

Colwyn: Buddug Jones, 87 Ffordd Glan-y-Môr, Bae Penrhyn, Sir Conwy  LL30 3PF  (01492 541 775)

Y De Ddwyrain

Dwyfor: Olwen Rhys, Talafon, 54 Lôn Ceredigion, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 5PP  (01758 614 522)

Glyn Maelor: Cheryl Williams, Rosemade, Llanrheadr Y.C., Dinbych, LL16 4NL (01745 890 615)

Gorllewin Morgannwg: Delyth Nicholas, 71 Heol y Fforest, Pontarddulais, SA4 0TW (01792 884 036)

Maldwyn-Powys: Rona Morris, Trewern Ganol, Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys SY10 ODP  (01691 780 226)

Meirionnydd: Beryl Davies, Gilar, Wern Las, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PL (01341 423 101)

Môn: Cadi Roberts, Mynydd Mawr, Llandrygarn, Llannerchymedd, Ynys Môn  LL71 7AH (01248 470 281)

GŴYL A HAMDDEN:


Llywydd: Dwyfor: Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HT (01758 712 434)

Ysgrifennydd: Môn: Eluned Jones, Santa Fe, Rhostrehwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7YS (07855 091 080)

Trysorydd: Maldwyn-PowysHeulwen P. Jones, Brynaire Uchaf, Llanbrynmair, Powys  SY19 7DX  (01650 521 260)

Is-Dryosrydd: Ceredigion: Glenys Morgan, Tirydail, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3ER (07792 967 925)

Aberconwy: Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed,  Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)

Arfon: Linda Jones, Erw Wen, Waen Pentir, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd  LL57 4EH (01248 362 509)

Caerfyrddin: Doreen Martin, Y Ddôl, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin  SA19 7HZ  (07909 510 632)

Ceredigion: Gweneira Wyn Williams, Gwyndy, Llandre, Aberystwyth, Ceredigion SY24 5BZ  (01970 820 391) a Glenys Morgan

Colwyn: Sheila Dafis, Cilgwyn, Llansannan, Conwy, LL16 5HL (01745 870 362 // 07771 761 172)

Y De-ddwyrain: Nia Richards, 7 Stallcourt Avenue, Penylan, Caerdydd  CF23 5AL (02920 492 208)

Gorllewin Morgannwg: Grace Birt, 5 Birkdale Close, Mayals, Abertawe, SA3 5EJ (01792 406 051)

Glyn Maelor: Eirlys Roberts Jones, 15 Ffridd y Gôg, Corwen, LL21 9YE (07729 960 485)

Meirionnydd: Margiad Davies, Tŷ’n Pistyll, Tŷ Nant, Corwen  LL21 OPT  (01490 460 591)

PenfroAeres James, Golwg y Morfa, Ffordd Bedd Morys, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 OQZ  (01239 820 906)

Y WAWR


Golygydd: Angharad Rhys, Cidwm, 1 Llys Tudur, Dinbych  LL16 4AL  (01745 813 259)

Is-Olygydd: ILliinos Penfold, Pen-y-Lôn, Mynachloggdu, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7RX (01994 419 687)

Is-Olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd  LL53 8UA  (01758 770 691)

Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen,Bro Morgannwg  CF71 7AQ  (01446 774 530)

Aberconwy: Ann P. Williams, Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Conwy  LL24 OUU  (01690 760 405)

Arfon: Rhianwen Huws Roberts, Erw Wen, Bron-y-De, Bangor, Gwynedd  LL57 4TW (01248 352 726)

Caerfyrddin: Beti-Wyn James, Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin  SA33 4AN  (01994 230 966)

Ceredigion: Dana Edwards  dana.edwards@hotmail.co.uk

Colwyn: Dr. Eiddwen Jones, 12A Rhodfa Eldon, Abergele, Conwy, LL22 7BY (01745 823 117)

Dwyfor: Anna Jones, Y Daflod, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd  LL53 7DR  (01758 712 243)

Y De-ddwyrain: Glenys M Roberts (02920 890 896)

Glyn Maelor: Nia Wynn Davies, Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun  LL15 1DT (01824 703 308)

Gorllewin Morgannwg: Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe, SA4 6TX (01792 893 410)

Maldwyn-PowysGill Jones, Brynmeurig, Cemaes, Machynlleth, Powys  SY20 9PZ (01650 511 276)

Meirionnydd:  Rhiannon Gomer, 2 Bryn Erw, Tai Cynhaeaf, Dolgellau, Gwynedd  LL40 2TU  (01341 430 240)

Môn: Ceinwen Davies, Caerberllan, Lôn Las, Porthaethwy, Ynys Môn  LL59 5BT(01248 712 615)

Penfro: Bethan Picton-Davies, Cwmbetws, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3PL (07870 219 084)