Hafan > Swyddogion > Swyddogion Cenedlaethol


Swyddogion Cenedlaethol


Swyddogion Cenedlaethol


amlinell person

Margarette Hughes

Llywydd Anrhydeddus

Maesyffynnon, Gerddi'r Ffynnon, Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0HP

Ffôn: 01994 240 394

Geunor roberts

Geunor Roberts 

Llywydd Cenedlaethol

Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9AH

Ffôn: 01650 531 225

Bethan Picton Davies

Is-lywydd

Cwmbetws, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3PL

Ffôn: 07870 219 048

Myfanwy harper

Myfanwy Harper 

Ysgrifennydd Cenedlaethol

Fferm Tŷ Newydd, Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HP 

Ffôn: 01248 362 139

Mair Jones

Mair Jones

Is-Ysgrifennydd Cenedlaethol

Hengoed, Heol Llyswen, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0ED

Ffôn: 01545 570 150

Elinor Davies

Elinor Davies 

Trysorydd Cenedlaethol 

Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy, LL22 8SD 

Ffôn: 01745 720 235 

Meira

Meira Evans

Is-drysorydd 

Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys, SY21 0NZ

Ffôn: 01938 820 120

JACI

Jaci Gruffudd

Dirprwy Is-drysorydd 

Fflat 6, Cwrt Hendrefoilan, 38 Heol Hendrefoilan, Tycoch, Abertawe, SA2 9LT

Ffôn: 01792 205 807

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio


Einir Wyn

Einir Wyn

Gŵyl a Hamdden 

Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HT

Ffôn: 01758 712 434

amlinell person

Angharad Booth-Taylor 

Iaith a Gofal 

Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7XB

Ffôn: 01994 419 221

Y Wawr


Angharad Rhys

Angharad Rhys

Golygydd Y Wawr 

Cidwm, 1 Llys Tudur, Dinbych, LL16 4AL

Ffon: 07891 997 273

e-bost: golygydd@ywawr.cymru 

Llinos Penfold

Is-Olygydd

Llinos Penfold, Pen-y-Lôn, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RX

Ffôn: 01994 419 687

Meryl Davies Merched y Wawr

Meryl Davies

Is-Olygydd Cynorthwyol Y Wawr

Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST

Rhif ffôn: 01758 770 691