Hafan > Y Mudiad


Y Mudiad


Pwy yw Merched y Wawr?

 • Merched o bob oedran.
 • Croeso cynnes i ferched sy’n dysgu Cymraeg.

 

Ble mae’r canghennau a’r clybiau?

 • Mae dros 280 o ganghennau a chlybiau yng Nghymru – mae cangen neu glwb lleol i chi.
 • Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Rhanbarthol neu’r Ganolfan Genedlaethol.

 

Pryd maen nhw’n cyfarfod?

 • Unwaith y mis gan amla.

 

Beth maen nhw’n wneud?

Pob math o bethau! – Coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithiau, helpu elusennau, canu, cwisiau – CHI fydd yn penderfynu
 

Pam ddylwn i ymuno?

Dyma gyfle i gymdeithasu a gwneud rhywbeth cadarnhaol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gyfle i hyrwyddo Cymreictod yn eich ardal chi a chael hwyl wrth wneud hynny.

Mae Merched y Wawr yn ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau merched:

 • cyhoeddi cylchgrawn Y Wawr
 • wedi sefydlu ysgolion meithrin
 • cefnogi yr ymgyrchoedd dros S4C a Deddf Iaith
 • coffáu’r Dywysoges Gwenllian
 • adnewyddu tŷ i’r anabl yn Nant Gwrtheyrn
 • codi arian at gancr y fron
 • cefnogi datblygiad cymunedol yn Lesotho
 • cefnogi gwragedd fferm Cymru
 • tapio casetiau ar gyfer y deillion
 • addysgu am warchod ein hamgylchedd

Mae Merched y Wawr yn fudiad gwladgarol