Hafan > Swyddogion > Staff Merched y Wawr


Staff Merched y Wawr


STAFF MERCHED Y WAWR


Tegwen Morris

Tegwen Morris 

Cyfarwyddwraig Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH 

E-bost: swyddfa@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Jayne Jones 

Jayne Jones 

Rheolwr y Ganolfan Genedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: canolfan@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Delyth Rees 

Meinir Jones

Swyddog Gweinyddol Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: swyddfa@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Miriam Garratt 

Miriam Garratt 

Swyddog Cyllid Cenedlaethol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: miriam@merchedywawr.com 

Ffôn: 01970 611 661 

Angharad Fflur Jones 

Angharad Fflur Jones 

Swyddog Technegol a Gweinyddol 

Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH 

E-bost: angharad@merchedywawr.cymru

Ffôn: 01970 611 661 

Swyddogion Datblygu/Hyrwyddo Canghennau a Chlybiau Gwawr


Jên Dafis 

Jên Dafis 

Y De-ddwyrain a De Powys a Gorllewin Morgannwg 

E-bost: jen@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 07971 523 249 

Anwen Williams 

Haf Roberts

Gogledd Ddwyrain Cymru 

Cae Du, Llansannan, Dinbych, LL16 5LN

E-bost: haf@merchedywawr.com

Ffôn: 01745 870 659

Jane Morgan 

Jane Morgan 

Caerfyrddin 

E-bost: jane@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 01558 685 737 

Hazel Thomas 

Hazel Thomas 

Ceredigion a Phenfro 

E-bost: hazel@merchedywawr.cymru 

Ffôn: 07973 840 285 

Freda Jones Williams 

Freda Jones Williams 

Aberconwy, Arfon, Dwyfor, Meirionnydd, Môn

Lluarth, Glan Tryweryn, Frongoch, Y Bala LL23 7NT 

E-bost: freda.williams@hotmail.co.uk 

Ffôn: 07870 402 482 

I'w phenodi

Maldwyn Powys

Unrhyw gwestiwn, cysylltwch a'r Swyddfa.

swyddfa@merchedywawr.cymru

01970 611 661