Hafan > Eich Rhanbarth > Môn > Talwrn


Talwrn


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Y Talwrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Amdanom 

Merched y Wawr, Talwrn 2009 -2015

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd. 

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

 

Rhaglen 22 - 23

Medi 21 - Olrhain Teulu - Ann Roberts

Hydref 19 - Teulu'r Talwen - Gwerfyl Jones

Tachwedd 16 - Glynllifon - John Dilwyn Williams

Rhagfyr 8 - Cinio Nadolig

Ionawr 18 - Pnawn yng ngofal Enfys Hughes

Chwefror 15 - Byw'n Iach - Dr Ieuan Jones

Mawrth 15 - Masnach Deg - Jenny Pye

Ebrill 19 - Pnawn yng ngofal Ann Williams

Mai 17 - Pnawn yng ngfoal Jean Parry

Mehefin - Te prynhawn

Digwyddiadau

Cangen Y Talwrn, Rhanbarth Môn

Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref

Pryd: 2.00 3ydd Dydd Mercher y mis

Swyddogion


Cysylltydd

Enw: Ann Jones

Cyfeiriad: Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF

E-bost: aejwern@yahoo.co.uk

Ffôn: 01248 723 922


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Talwrn

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen