Hafan > Eich Rhanbarth > Môn > Porthaethwy


Porthaethwy


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Porthaethwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 20 - Aled Hughes, BBC Radio Cymru

Hydref 18 - Ymweliad â Distyllfa Aber - Taith Dywys

Tachwedd 15 - Iestyn Davies - Cyn Dditectif Uwch Arolygydd Heddlu Gogledd Cymru

Rhagfyr 20 - Cinio Nadolig - Nant yr Odyn

Ionawr 17 - Pnawn y Gangen - Rhai o'r aelodau

Chwefrofr 21 - Rownd a Rownd - aelodau'r cast

Mawrth 20 - Dathlu Gŵyl Ddewi

Ebrill 17 - Anwen Thomas Adweitheg

Mai 15 - Taith Pentymor

Digwyddiadau

Cangen Porthaethwy, Rhanbarth Môn

Man Cyfarfod: Capel Tabernacl

Pryd: 2.00 3ydd prynhawn dydd Mercher y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Ceinwen Davies

Cyfeiriad: Cae'r Berllan, Lon Las, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5BT

Ffôn: 01248 712 615


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Porthaethwy

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen