Hafan > Eich Rhanbarth > Môn > Clwb Gwawr Llanddaniel


Clwb Gwawr Llanddaniel


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Llanddaniel. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Fercher o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Amdanom 

Ar y 16eg o fis Hydref 2019 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llanddanielfab. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Llanddaniel”. 

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o noson blasu ‘zeroholic’ i noson cynllunio Cartref! 

Maent i gyd yn elwa o gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 20 - Noson Pos Dianc

Hydref 18 - Noson efo Mhara Starling

Tachwedd 15 - Crefft Nadoligaidd

Rhagfyr 6 - Creu Torch Nadoligaidd

Ionawr 17 - Cwis y Flwyddyn Newydd

Chwefror 21 - Addurno Teisen

Mawrth 20 - Clocsffit

Ebrill 17 - Paentio a Phroseco

Mai 15 - Gweithgaredd awyr agored

Mehefin 19 -  Gwenyn Môn

Gorffennaf TBC - Trip diwedd blwyddyn

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Clwb Gwawr Llanddaniel

Man Cyfarfod: Yr Efail, Llanddaniel

Pryd: 7.30 3ydd Nos Fercher y mis

Swyddogion


Cysylltydd

Enw: Lisa Kelly-Roberts

E-bost: clwbgwawrllanddanielfab@gmail.com

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen