Hafan > Eich Rhanbarth > Môn > Gaerwen


Gaerwen


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Gaerwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 18 - Moes a phryn a chyfle i dalu tâl aelodaeth. Paned

Hydref 16 - Sgwrs gan Mr Noel Thomas am ei gyfrol 'Llythyr Noel'

Tachwedd 20 - Addurn nadolig dan ofal Mrs Gwenno Rowlands, Llanfairpwll

Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig y Gangen

Ionawr 15 - Cwis dan ofal y Dr Arthur Williams, Llanfairpwll

Chwefror - Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Mawrth 18 - Sgwrs am hanes Bwthyn Swtan, Rhydwyn, gan Mrs Catherine Jones, Amlwch

Ebrill 15 - Cyfarfod Blynyddol.

Hanes Mari Lewis gan Mrs Gwen Jones, Llanrug

Mehefin -i'w refnu

Digwyddiadau

Cangen Gaerwen, Rhanbarth Môn

Man Cyfarfod: Canolfan Esceifiog

Pryd: 2.00 3ydd prynhawn dydd Llun y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Gillian Jones

Cyfeiriad: Arial Wen, 7 Ponc y Fron, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7NY

E-bost: arialwen@gmail.com

Ffôn: 01248 722 812


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Gaerwen

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen