Hafan > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Clwb Gwawr Llanfynydd


Clwb Gwawr Llanfynydd


Croeso 

Croeso i Clwb Gwawr Llanfynydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Amdanom ni 

Mae CG Llanfynydd yn cwrdd 3ydd nos Iau y mis, oni nodir yn wahanol, yn ardal Llanfynydd.

 

Rhaglen 23 - 24

Mis Medi - Trip blynyddol i ardal Aberteifi gan ymweld a distyllfa gin 'Welsh Wind' a bwyd i ddilyn yn y 'Printworks'.

Mis Hydref - Noson gemwaith gan Elen Bowen gyda caws a gwin yn yr ystafell ddarllen yn Cwrt Henri.

Mis Tachwedd - Caryl Thomas chwaraewraig rygbi Cymru a merch lleol yn rhoi ei hanes i ni yn yr ystafell ddarllen Cwrt Henri.

Mis Rhagfyr - Cinio Nadolig yn tafarn y Railway, Nantgaredig.

Mis Ionawr - Gweithdy 'crochet' gan Sue Leyshon, festri Capel Isaac.

Mis Chwrefror - Noson pitsa a gwrando ar Rachael Garside yn sgwrsio, tararn y Plough, Felingwm.

Mis Mawrth - Cawl yn tafarn Newcross gyda clwb Gwawr Cothi yn ymuno, siaradwraig gwadd Rebecca Hayes.

Mis Ebrill - Ymuno gyda Merched y Wawr Nantgaredig yn gwrando ar Hana Hopwood Griffiths.

Mis Mai - Noson o gerdded yn lleol a bwyd i ddilyn.

Mis Mehefin - Ymweliad a gerddi.

Mis Gorffennaf - Trefnu calender 2024-2025

 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Clwb Gwawr Llanfynydd

Man Cyfarfod: Tafarn Penybont, Llanfynydd

Pryd: 7.30 3ydd Nos Iau y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Lisa Thomas

Cyfeiriad: Fferm Penlan, Heol Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin, SA32 7BY

E-bost: lisathomas2575@aol.co.uk

Ffôn: 07973 544 620

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen