Home > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Clwb Gwawr Llanfynydd > Clybiau Gwawr yn cwrdd i ddathlu Gŵyl Dewi


Clybiau Gwawr yn cwrdd i ddathlu Gŵyl DewiFe wnaeth Clwb Gwawr Llanfynydd wahodd Clwb Gwawr Criw Cothi i ymuno a nhw am noson yn nhafarn ‘Blakeman New Cross’ Dryslwyn i ddathlu Gŵyl Dewi. Y siaradwraig wadd oedd Rebecca Hayes. Cafodd pawb noson hyfryd a hwylus yn nghwmni ei gilydd