Hafan > Eich Rhanbarth > Dwyfor > Llwyndyrys


Llwyndyrys


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Llwyndyrys. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

5 Medi - Sgwrs a phryd ym ‘Madryn Bach’ yng nghwmni Llio Meirion, Mrs. Archdderwydd

3 Hydref - Sgwrs am ‘yr hyn a’r llall’ gan Anna Jones Abersoch

7 Tachwedd - Noson yng nghwmni Elin Mair ‘Cae Cribin’ gwneuthurwr gemwaith ‘Janglerins’ a lluniwr Coron Eisteddfod Genedlaethol Llŷn Ag Eifionydd

5 Rhagfyr - Cinio Nadolig ym ‘Mryn Noddfa’ gyda chanu carolau yng nghwmni’r pianydd Huw Gryffydd

Ionawr 9 - Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Llwyndyrys am 7 o’r gloch yr hwyr

Chwefror 6 - Noson grefft yng nghwmni Nia Hughes ‘Cwmni Blagur Coed’ Pencaenewydd Ffarm

Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Angharad Tomos awdur ‘Arlwy’r Ser’

Ebrill 2 - Sgwrs gartrefol yng nghwmni Ann Llwyd

Mai 7 - Sgwrs gan Llyr Hughes y fferyllydd

Mehefin 4 - Noson yn Mhlas Carmel yng nghwmni Mared Llewelyn Williams i gau pen y mwdwl

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Llwyndyrus

Man Cyfarfod: Capel Ebeneser, Y Ffôr

Pryd: 7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Eleri Hughes

Cyfeiriad: Penfras Uchaf, Llwyndyrys, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NG

E-bost: eleripenfras@gmail.com

Ffôn: 01758 750 254


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Llwyndyrys

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen