Hafan > Eich Rhanbarth > Dwyfor


Dwyfor


Canghennau

Swyddogion

Llywydd

Enw: Eirwen Jones

Cyfeiriad: Celyn, Ffordd Caernarfon, Cricieth, Gwynedd, LL52

Ffôn: 01766 523 794

Ebost: anneirwenjones7@gmail.com

Ysgrifennydd

Enw: Einir Wyn

Cyfeiriad: Fferm Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HT

Ffôn: 01758 712 434 

Ebost: caedu@dialstart.net

Trysorydd

Enw: Gwyneth Griffiths 

Cyfeiriad: Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX 

Ffôn: 01766 810 610 

Ebost: ggtrysorydd@outlook.com

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau

Enw: Freda Jones Williams 

Cyfeiriad: Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys 

Ffôn: 01678 521 883 

Casgliad y Werin

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Casgliad y Werin


Yn ôl i Eich Rhanbarth