Home > Eich Rhanbarth > Dwyfor > Llaniestyn > Cangen Llaniestyn yn mwynhau eu cinio Nadolig


Cangen Llaniestyn yn mwynhau eu cinio Nadolig


Cangen Llaniestyn, Dwyfor, wedi mwynhau eu cinio Nadolig yng ngwesty'r Lion, Tudweiliog. Bwyd ardderchog, a chwmniaeth hyfryd. Dim ond dwy o'r naw aelod ar hugain oedd ddim yn bresennol. Nadolig Llawen iawn i holl aelodau a staff MYW gan gangen Llaniestyn.