Hafan > Eich Rhanbarth > Colwyn > Llanelwy


Llanelwy


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Llanelwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 7 - Noson o ganu hwyliog gyda'r Therapydd Cerdd - Ceri Rawson

Hydref 5 - Sgwrs - O Wyddelwern i Ypres - Gwilym Luke Jones, Dinbych

Tachwedd 2 - Sgwrs am ei gwaith llaw gan Angharad Rhys, Dinbych

Rhafyr 7 - Gwneud torcahu Nadollig - Heledn Davies, Cefn Berain

Ionawr 11 - Materion meddygol yng nghwmni Dr Dyfan Jones, Llanelwy

Chwefror 1 - 'O Dreffynnon i Enlli' - Arwel Emlyn Jones, Rhuthun

Chwefror 29 - Swper Gwyl Dewi

Ebrill 4 - 'Crwydro' yng nghwmni Cath Williams, Llansannan

Ebrill 26 - Cyngerdd yn Eglwys Plwyf - Eryrod Meirion

Mehefin 6 - Gwibdaith a swper

Gorffennaf 4 - Paned a sgwrs pen tymor

 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Llanelwy

Man Cyfarfod: Ystafell y Cyngor, Llanelwy

Pryd: 7.00 Nos Iau 1af y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Eleri Jones

Cyfeiriad: 2 Bwthyn, Bryn Asaph, Ffordd Dinbych, Llanelwy, LL17 0BH

E-bost: hefin_eleri.jones@btinternet.com

Ffôn: 07783 960 002


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Llanelwy

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen