Home > Eich Rhanbarth > Ceredigion > Melindwr > Cangen Melindwr yn ymweld â Ystrad Fflur


Cangen Melindwr yn ymweld â Ystrad Fflur


Merched y Wawr Melindwr Ceredigion yn ymweld a Strata Florida neu Ystrad Flur neu Stryd y Blodau ac yna mynd o amgylch yr arddangosfa sydd yna fel rhan o tŷ fferm Mynachlog Fawr .Dyma llun o flaen yr allor yn Eglwys Santes Fair cyn dychwelyd i weld bedd Dafydd ap Gwilym yn y fynwent ger bron yr Abaty.Yna nôl tuag adref a mwynhau gwledd o swper yn Y Hafod ,Pontarfynach. Prynhawn gwlyb ond bythgofiadwy! Diolch i Ymddiriodolaeth Ystrad Fflur am ei gwaith o datblygu a cadw hanes y lleoliad ma'n fyw.