Hafan > Eich Rhanbarth > Ceredigion > Melindwr


Melindwr


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

5ed Medi - 7.00 y.h. - Noson ymaelodi - ‘Yoga ar ein heistedd’, gweithdy dan ofal Sue Jones Davies

3ydd Hydref – 7.00 y.h. - Dathlu penblwydd ‘40’ Cangen Melindwr yng nghwmni Cangen Mynach a Changen Penrhyncoch, Adloniant gan ‘Triana’ a bwffe i ddilyn

7fed Tachwedd – 7.00 y.h. Creu addurn canol bwrdd Nadoligaidd, gweithdy ymarferol dan ofal Marian Weston

5ed Rhagfyr – 1.00 y.p. Cinio Nadolig yn Nhafarn yr Halfway, Pisgah

9fed Ionawr – 2.00 y.p. Ymweliad (gyda thywysydd) â Llyfrgell Genedlaethol Cymru

9fed Chwefror – prynhawn Gwener, Adran Arlwyo Coleg Ceredigion - arddangosiad coginio gan y myfyrwyr a sesiwn blasu i ddilyn

5ed Mawrth – 3.00 y.p. Te prynhawn i ddathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Ann Mason Davies yng Nghanolfan Grefftau Rhydypennau

2ail Ebrill – 7.00 y.h. Y grefft o glocsio – arddangosiad a sgwrs gan Alaw Griffiths

7fed Mai – 2.30y.p. Cyfarfod Blynyddol a the prynhawn yng Ngwesty’r Hafod

15ed Mehefin - Taith Haf – ymweliad â phentref Portmeirion

 

 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Melindwr

Man Cyfarfod: Neuadd Capel Bangor

Pryd: 7.00 Nos Fawrth 1af y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Rita Jones

Cyfeiriad: Coed Ladur, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NL

E-bost: jonesrita@hotmail.co.uk

Ffôn: 01970 881 073


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Melindwr

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen