Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2024


Y Wawr 2024


RHIF 223 – GWANWYN 2024

Mae rhifyn Gwanwyn o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 224 ar 1 Mai 2024. Erthyglau i’r Golygydd – Angharad Rhys – golygydd@ywawr.cymru

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gwanwyn 2024 o gylchgrawn Y Wawr:

J Rogers Jones Co - Arwerthwyr a Phriswyr - Fine art auctioneers with three venues in Wales. Valuers for probate & insurance. (rogersjones.co.uk)

Urdd - Cronfa Cyfle i Bawb | Urdd Gobaith Cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.