Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2022


Y Wawr 2022


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 215

RHIF 215 – GWANWYN 2022

Mae rhifyn Gwanwyn o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 216 ar 1 Mai 2022. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn Chwefror 20, 2022 (rhifyn Haf) neu Mehefin 20, 2022 (rhifyn Hydref)

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

 • Telerau arbennig i fusnesau bach
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gwanwyn 2022 o gylchgrawn Y Wawr:

Cyngor Llyfrau Cymru – gwales.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

RHIF 216 – HAF 2022

Mae rhifyn Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 217 ar 1 Medi 2022. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn Mehefin 20, 2022 (rhifyn Hydref) neu Awst 20, 2022 (rhifyn Gaeaf)

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

 • Telerau arbennig i fusnesau bach
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gwanwyn 2022 o gylchgrawn Y Wawr:

Mudiad Meithrin - www.meithrin.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

Clawr Y Wawr 217

RHIF 217 – HYDREF 2022

Mae rhifyn Hydref o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 218 ar 1 Tachwedd 2022. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn Awst 20, 2022 (rhifyn Gaeaf) neu Rhagfyr 20, 2022 (rhifyn Gwanwyn)

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

 • Telerau arbennig i fusnesau bach
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2022 o gylchgrawn Y Wawr:

Siop Cleo Aberteifi - www.cleo-of-cardigan.co.uk, Bethan Jones - www.bethanjones.wales, Eleri Mills - elerimills.co.uk, Theatr Bara Caws

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

Clawr Y Wawr 218

RHIF 218 – Gaeaf 2022

Mae rhifyn Gaeaf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 219 ar 1 Mawrth 2023. Erthyglau i’r Golygydd – Angharad Rhys – golygydd@ywawr.cymru erbyn Rhagfyr 20, 2022 (rhifyn Gwanwyn) neu Chwefror 20, 2023 (rhifyn Haf)

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

 • Telerau arbennig i fusnesau bach
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2022 o gylchgrawn Y Wawr:

Cwyr Cain - Cwyr Cain    Cyngor Llyfrau Cymru - gwales     Tywysyddd - Tywysydd    Cymdeithas Brodwaith Cymru - Cymdeithas Brodwaith Cymru    Janes Abergwaun - Janes Abergwaun

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.