Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2021


Y Wawr 2021


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 211

Rhif 211 – Gwanwyn 2021 

Mae rhifyn Gwanwyn o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 212 ar 1 Mai 2021. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn Chwefror 20, 2021 (rhifyn Haf) neu Mehefin 20, 2021 (rhifyn Hydref) 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr:

Gwasg Carreg Gwalch – www.carreg-gwalch.cymru, Gomer – www.gomerprinting.co.uk, Dragon Cymru – www.dragonwales.co.uk, Cyngor Llyfrau Cymru – gwales.cymru 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.