Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2020


Y Wawr 2020


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 210

Rhif 210 – Gaeaf 2020

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 211 ar 1 Mawrth 2021. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn 20 Rhagfyr 2020 (rhifyn Gwanwyn) a Chwefror 20, 2021 (rhifyn Haf). 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2020 o gylchgrawn Y Wawr:  

Adra – www.adrahome.com, Cyngor Llyfrau Cymru – www.gwales.com, Gomer – www.gomer.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 208/209

Rhif 208/209 – Haf/Hydref 2020 

Mae rhifyn Haf/Hydref o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 210 ar 1 Tachwedd 2020. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad – golygydd@ywawr.cymru erbyn 20 Awst. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr:  

S4C clic, Gomer – www.gomer.co.uk, Cyngor Llyfrau Cymru – www.gwales.com 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 207

Rhif 207 – Gwanwyn 2020 

Mae rhifyn Mawrth o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw Rhif 207. Cliciwch yma i ddarllen Eden Werdd – Nia Wynn Davies. Cyhoeddir Rhifyn 208 ar 1 Mai 2020. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad (02921 407 586), golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Mawrth 2020.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mawrth 2020 o gylchgrawn Y Wawr:

Crwydro – crwydro.com, Gomer – www.gwales.com, Ededa J – ededajb@aol.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.