Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2019


Y Wawr 2019


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 206

Rhif 206 – Gaeaf 2019 

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw Rhif 206. Cliciwch yma i ddarllen hanes Michelle Evans-Fecci o’r ‘Great British Bake Off’. Cyhoeddir Rhifyn 207 ar 1 Mawrth 2020. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT. (02921 407 586) golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Ionawr 2020.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2019 o gylchgrawn Y Wawr

Gomer – www.gomer.co.uk, Teithiau Tango – www.teithiautango.co.uk, Marchnad Ogwen – www.marchnadogwen.co.uk, Ededa J – ededajb@aol.com 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 205

Rhif 205 – Hydref 2019 

Mae rhifyn Hydref 2019 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 206 ar 1 Tachwedd 2019.Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd. CF5 1HT. (029 2140 7586) golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Medi 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2019 o gylchgrawn Y Wawr

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol – astudiaethaucyfieithu@aber.ac.uk, Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.cymru, Gwyliau Rhydolion – enquiry@rhydolion.co.uk, Marchnad Ogwen – www.marchnadogwen.co.uk, Llyfrau’r Haf – www.gomer.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 204

Rhif 204 – Haf 2019 

Mae rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen O’m Pen i’m Sawdl rhifyn 204. Cliciwch yma i ddarllen am lwyddiant busnes Siwgr Sbeis. Cyhoeddir Rhifyn 205 ar 1 o Fedi 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad (golygydd@ywawr.cymru) erbyn y 5ed o Orffennaf 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn yr Haf 2019 o gylchgrawn Y Wawr

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru cafc.cymru, Gomer www.gomer.co.uk, Cleo www.cleo-of-cardigan.co.uk, Siwgr a Sbeis www.siwgrasbeis.co.uk, Gwyliau Rhydolion www.rhydolion.co.uk.

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Rhif 203 – Gwanwyn 2019 

Mae rhifyn Gwanwyn 2019 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw Rhif 203 neu Paned a Sgwrs Rhif 203. Cyhoeddir Rhifyn 204 ar 1af o Fai 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad erbyn 5ed o Fawrth 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com  

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr

Gomer www.gomer.co.uk, GW of St Clears, Barddas www.barddas.com, Ededa J www.ededa-j.co.uk.

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.