Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2018


Y Wawr 2018


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 202

Rhif 202 – Gaeaf 2018 

Mae rhifyn Gaeaf 2018 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 203 ar 1 Mawrth 2015. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad erbyn 5ed Ionawr 2019. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gaeaf 2018 o gylchgrawn Y Wawr:

Canolfan Rhiannon www.rhiannon.co.uk, Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com, Gomer www.gomer.co.uk, Cymdeithas Strôc www.mystrokeguide.com, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru www.cafc.cymru

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 201

Rhif 201 – Hydref 2018 

Mae rhifyn Hydref o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 202 ar 1 Medi 2018. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Medi 2018. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr:

www.pethauolyv.co.uk; wwwtheatrbaracaws.com; gomer.co.uk; Dementia Cymru; Ymgyrch dros Brydain Glyfrach smartenergygb.org/cy; www.iwt.co.uk; ededa-j.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.