Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2017


Y Wawr 2017


Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 195

Rhif 195 – Haf 2017 

Mae rhifyn Haf 2017 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cyhoeddir Rhifyn 197 ar 1 Medi 2017. Erthyglau i’r Golygydd – Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST (01758 770 691) meryl_davies@hotmail.co.uk erbyn 10 Gorffennaf 2017. 

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Haf 2017 o gylchgrawn Y Wawr:

Plas Isaf, Prifysgol Bangor, Gwasg Gomer, Yr Eagles, Rhiannon. 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

 

Clawr Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 194

Rhif 194 – Gwanwyn 2017 

Mae rhifyn Mawrth o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw rhifyn 194.

Cliciwch yma i ddarllen Cael fy Nymuniad rhifyn 194

Cliciwch yma i ddarllen Ein dysgwyr disglair rhifyn 194

Cyhoeddir Rhifyn 195  ar 1 Mai. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn wythnos gyntaf Mawrth 2017. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mawrth 2017 o gylchgrawn Y Wawr:

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Cleo Aberteifi; Theatr Bara Caws; Gwasg Gomer; Ededa J. 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.