Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2016


Y Wawr 2016


Clawr Cylchgrawn y Wawr rhifyn 191

Rhif 191 – Haf 2016 

Mae rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. 

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw rhif 191. 

Cliciwch yma i ddarllen erthygl Mererid Jones a fu’n holi Rhiannon Ling o gwmni Bodoli, a ‘Croeso tref y Fflint i Eisteddfod yr Urdd 2016‘. 

Cyhoeddir Rhifyn 192 ar 1 Medi 2016.Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 9 Gorffennaf. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mai 2016 o gylchgrawn Y Wawr: 

Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com, Gomer www.gomer.co.uk, www.barddas.com, Cyngor Llyfrau Cymru, www.cyfreithwyr.com, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Gwesty’r Angel, Y Fenni

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.