Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2015


Y Wawr 2015


Cylchgrawn Y Wawr - Rhifyn 189

Rhif 189 – Gaeaf 2015 

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw Y Wawr Gaeaf 2015. Cliciwch yma i ddarllen “Rhai Hoff Bethau Dr Rosina Davies, Cangen Caerdydd” neu “Ein dysgwyr Disglair – Croesi’r Bont yng nghwmni Merched y Wawr gyda Cynthia Edwards, Cangen Llanafan” Cyhoeddir Rhifyn 190 ar 1 Mawrth 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Ionawr 2018. 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2015 o gylchgrawn Y Wawr

s4c.cymru; www.teithiautango.co.uk; www.atebol.com; www.cyfreithwyr.com; ylolfa.com; www.crugeran.com; www.carreg-gwalch.com; www.gomer.co.uk 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Cylchgrawn Y Wawr - Rhifyn 188

Rhif 188 – Hydref 2015 

Mae rhifyn Medi o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen tudalen Ein dysgwyr disglair a Stori Feicro Catrin Stevens. Cliciwch yma i ddarllen Rhai Hoff Bethau Iola Thomas Cangen Abersoch. Cyhoeddir Rhifyn 189 ar 1 Tachwedd  2015.  Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Medi 2015.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Hydref 2015 o gylchgrawn Y Wawr

www.cyfreithwyr.com, www.rhiannon.co.uk, www.crugeran.com, www.mudiad-efengylaidd.org, www.atebol.com, www.gomer.co.uk, www.teithiautango.co.uk, www.S4C.co.uk, www.ededa-j.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Cylchgrawn Y Wawr - Rhifyn 186

Rhif 186 – Gwanwyn 2015

Mae rhifyn Gwanwyn o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw – Meryl Davies, a Rhai Hoff Bethau – Ann Jones, Talwrn. Cyhoeddir Rhifyn 187 ar 1 Mai 2015. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Mawrth 2015.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

  • Telerau arbennig i fusnesau bach 
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gwanwyn 2015 o gylchgrawn Y Wawr

Canolfan Rhiannon www.rhiannon.co.uk, Y Lolfa www.ylolfa.com, Atebol www.atebol.com, Sain www.sainwales.com, Gomer www.gomer.co.uk, Gwyliau Fferm Crugeran www.crugeran.com, Gwesty’r Arth www.bearhotel.com, Ededa J www.ededa-j.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.