Hafan > Y Mudiad > Y Wawr > Y Wawr 2014


Y Wawr 2014


Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 185

Rhif 185 – Gaeaf 2014

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw. (linc i ddilyn). Cliciwch yma i ddarllen hanes Ruth Jên, a gweld ryseitiau Nen Davies (linc i ddilyn). Cyhoeddir Rhifyn 186 ar 1 Mawrth 2015. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Ionawr 2015 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr

Canolfan Rhiannon www.rhiannon.co.uk, Y Lolfa www.ylolfa.com, Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com, Urdd cip@urdd.org, Atebol  www.atebol.com, Sain www.sainwales.com, Gomer www.gomer.co.uk, Teithiau Tango www.teithiautango.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 184

Rhif 184 – Hydref 2014

Mae rhifyn yr Hydref o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen “Merch sy’n gwneud gwahaniaeth” - Catherine Watkin Thomas (linc i ddilyn). Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw (linc i ddilyn).  Rhifyn 185 allan 1 Tachwedd 2014. Erthyglau i’r Golygydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Medi 2014 

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 
   
 • Golygydd Y Wawr: WENDY LLOYD JONES, Ceiriad, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB e-bost: wmlj@btconnect.com Rhif ffôn: (01758 712 169
 • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530
 • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 neu canolfan@merchedywawr.com 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af. 

Cylchgrawn y Wawr Rhifyn 183

Rhif 183 – Haf 2014

Mae rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen materion y mudiad (linc i ddilyn). Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw (linc i ddilyn). RHIFYN NESAF ALLAN 1 MEDI 2014. Erthyglau i’r Golygydd newydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. (01758 712169) wmlj@btconnect.com erbyn 10 Gorffennaf 2014.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) neu catherinewatkinthomas@hotmail.com

Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr 

 • Telerau arbennig i fusnesau bach 
 • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau 
 • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi. 
   
 • Golygydd Y Wawr: Rhiannon Parry, Bryn-Neuadd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon. LL54 6NS (01286 880 353) e-bost: rhiannonp18@btinternet.com 

 • Is-Olygydd: Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB (01758 712 169) e-bost: wmlj@btconnect.com 

 • Trefnydd Hysbysebion: Meirwen Hughes, Cwellyn, Heol Elwy, Abergele, Conwy. LL22 7US (01745 823 802) e-bost: johnameirwen@hotmail.co.uk  

 • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 neu canolfan@merchedywawr.com 

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.