Hafan > Newyddion > Swyddogion Pwyllgor Celf a Chrefft Aberconwy


Swyddogion Pwyllgor Celf a Chrefft Aberconwy


Dyma lun o swyddogion Pwyllgor Celf a Chrefft Rhanbarth Aberconwy a’r beirniaid yn Adran Myw yn Sioe Llanrwst. Cyflwynwyd y darian am y marciau uchaf yn y cystadlaethau i Cangen Eigiau gyda 22 o farciau; Cangen Betws y Coed a’r fro’n ail gyda 21 o farciau; Cangen Carmel yn drydydd a changhennau Penmachno a Llanrwst yn gydradd bedwerydd.