Hafan > Newyddion > Sandra Morris Jones


Sandra Morris Jones


Gyda thristwch anfonwn ein cydymdeimlad at deulu y diweddar Sandra Morris Jones - Llywydd Merched y Wawr 2016 -2018.  Fe wnaeth gymaint dros hyrwyddo yr Iaith gan annog dysgwyr i fwynhau y Gymraeg trwy weithgareddau Merched y Wawr.  Roedd yn berson llawn bwrlwm ac yn frwdfrydig iawn, yn grefftwraig ac yn hoff o deithio.  Cofiwn am y wên fawr,  y dwylo medrus a'r hoffter o sgwrsio a chymdeithasu