Hafan > Newyddion > Penwythnos prysur yng Ngorllewin Morgannwg


Penwythnos prysur yng Ngorllewin Morgannwg


Cafwyd diwrnod prysur a amrywiol dydd Sadwrn diwetha yng Ngorllewin Morgannwg. Taith hyfryd yng Ngoedydd Glyn Penllergaer gyda’r tywydd yn garedig. Diolch i Sue a Bethan o Merched y Wawr Gorseinon am ein harwain. Tra bod rhai aelodau wedi bod yn mwynhau sesiwn grefftio i wneud cardiau cyfarch gyda Esyllt Jones A aelodau eraill yn dysgu am dribannau gyda Geraint Morgan. Daeth pawb ynghyd yn Neuadd Llywelyn i weld cystadleuaeth Radi Thomas a phaned a chacen. Pob lwc yn Llanelwedd. Braf oedd cael pawb ynghyd unwaith eto.