Hafan > Newyddion > Penwythnos Preswyl Dyddiol


Penwythnos Preswyl Dyddiol


COFRESTRU DYDDIOL    1-3 Medi 2023

Penwythnos Preswyl Pantycelyn – Merched a Mwy!

Merched y Wawr a’r Clybiau Gwawr

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

NOS WENER - £14 

7.00             Croeso swyddogol gan Geunor Roberts, Llywydd Cenedlaethol

                   Croeso i’r Brifysgol sy’n dathlu 150 gyda Anwen Jones Dirprwy Is-Ganghellor

                   Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol  Prifysgol Cymru Aberystwyth

                   Gair gan ein Llywydd Anrhydeddus Margarette Hughes

                   Diolch i Jill Lewis a Haf Roberts, Cyn Lywydd a Chyn Ysgrifennydd Cenedlaethol

7.30           Noson yng nghwmni Côr Dyffryn Dyfi o dan arweiniad Arfon Williams                                                                      

                  Cyfle i hamddena a chymdeithasu

 

BORE SADWRN - £14 

9.00                 Mererid Hopwood -  Y Gist Heddwch yng Nghymru

9.30                 Dafydd Wyn Morgan – Mynyddoedd y Cambria, Gweld Sêr a mwy!

10.00                Sioned Llywelyn Williams – SteiLysh

10.15               Toriad – paned a bisged a chyfle i weld arddangosfeydd a siopa gyda:

                        Pethau Olyv,  Sioned Llywelyn Williams, Siop Inc ac Efa Lois

11.00               Ffion Rhys – Arddangosfeydd Canolfan y Celfyddydau gan gynnwys arddangosfa

                        Angharad Pearce Jones 

11.20               Efa Lois – Pensaernïaeth, Celf a’r Canolbarth

11.40                Trafod y Tripiau

11.45               Cyfle i siopa a mynd am ginio

                       

PRYNHAWN SADWRN – Gwibdeithiau 1.00

  1. Taith dywysedig arbennig i’r Llyfrgell Genedlaethol i weld arddangosfa y Gist Heddwch ac Archif Ddarlledu Cymru, Arddangosfeydd Celf ayyb (£5)
  2. Taith bws i Gwm Rheidol gan ymweld â Chanolfan Ddŵr Stakraft – taith dywysedig a chyfle i ymweld â’r caffi a’r Tŷ pili pala – (Cost y daith yn cynnwys bws yn £10) (Gellir talu i weld y pili pala ar y diwrnod os y dymunir)  (Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael)

 

NOS SADWRN - £14

7.30                  Noson o Adloniant yng nghwmni doniau lleol gan gynnwys Parti Camddwr,

                         Beca Fflur Williams, Ioan Mabbutt, Gruffydd Sion a Steffan Rhys Jones.

                         Rhagolwg o Ddrama “Rhinoseros” gan Theatr Genedlaethol Cymru

                         Gwobrwyo’r limrig a’r frawddeg orau

                         Tynnu Raffl a chyfle i hamddena a chymdeithasu

 

BORE SUL - £12

9.00                   Sara Jenkins – Llaeth Jenkins ac Arallgyfeirio

9.25                   Gwasanaeth yng ngofal Cangen Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd           

9.45                   Jo Heyde – Cerdd neu ddwy

10.00                 Toriad – paned a bisged

10.40                 Rhian Cadwaladr  - Coginio, creu llyfrau a mwy

11.20                 Tair Gwraig – Cranogwen, Laura Ashley a  Dorothy Bonarjee

11.50                  Diolchiadau gan yr Is-lywydd Cenedlaethol Bethan Picton Davies

                          Canu Cân y Mudiad

**Bydd modd i fynychwyr dyddiol brynu brecwast a chinio yn ‘TaMed Da’ (lawr staer) dydd Sadwrn a dydd Sul**

Ffurflen Dyddiol