Hafan > Newyddion > Penwythnos Preswyl 2024 DYDDIOL


Penwythnos Preswyl 2024 DYDDIOL


NOS WENER - £14 

 7.00                Croeso swyddogol gan Geunor Roberts, Llywydd Cenedlaethol

                        Croeso i Llanbedr Pont Steffan gan y Faeres Gabrielle Davies

 7.30                Noson yng nghwmni ‘Merched Soar’

 

BORE SADWRN - £14 

 9.00                Sioe Ffasiwn gan Lan Llofft, Duet, Glamôr, Tenovus, D.L. Williams, Partridge & Parr a’r Groes Goch yng ngofal Hazel Thomas

 9.30                Gwenfair Owen – Gwledd i’r llygaid a’r enaid yng Ngheredigion

 9.55                  Toriad – paned a bisged a chyfle i weld arddangosfeydd a siopa

10.40               Elliw Dafydd – Actores o Geredigion

11.05               Helgard Krause – Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru

11.25               Caryl Lewis – Awdures

11.50               Trafod y Tripiau a chyfle i siopa wrth fynd am ginio

                       

PRYNHAWN SADWRN – Gwibdeithiau 1.00

  1. Taith dywysedig o amgylch Llanbedr Pont Steffan (cymhedrol)
  2. Taith bws dywysedig arbennig i Eglwys Llanwenog, Drefach yng nghwmni’r Hybarch Eileen Davies lle ceir hanes difyr (bydd angen cerdded 800 medr o’r bws i’r Eglwys) (£10)
  3. Taith bws dywysedig i Langeitho – croeso gan Daniel Thomas a Sara Evans ac ymlwybro o amgylch y pentref gan gael cyfle i weld bedd Annie Cwrt Mawr, cerflun Daniel Rowland a llawer mwy. (£10)
  4. Taith bws i Aberaeron – gyda’r opsiwn o gerdded o Lannerchaeron i Aberaeron a dal bws yn ôl i Lanbedr Pont Steffan (£10)
  5. Prynhawn rhydd

 

NOS SADWRN - £14

7.30                  Gair gan ein Llywydd Anrhydeddus Margarette Hughes    

                         Noson o Adloniant yng nghwmni Bois y Gilfach o dan arweiniad Heledd Williams

                         Gwobrwyo’r limrig a’r frawddeg orau

                                                                Tynnu Raffl a chyfle i hamddena a chymdeithasu

 

BORE SUL - £12

9.00                    Gwasanaeth yng ngofal Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion           

9.20                   Gareth Richards – gwledd o fwyd Ceredigion

9.50                   Llyfrau Ceredigion

10.00                 Toriad – paned a bisged

10.40                  Gwenllian Beynon – Artistiaid y Fro

11.20                   Dr Emily Lloyd-Williams – Arallgyfeirio, teithio a mwy

11.50                   Diolchiadau gan yr Is-Lywydd Cenedlaethol – Bethan Picton Davies

                          Canu Cân y Mudiad a ffarwelio

 

Ffurflen yma