Hafan > Newyddion > Noson y Dysgwyr Rhanbarth Meirionnydd


Noson y Dysgwyr Rhanbarth Meirionnydd


Noson y Dysgwyr Merched y Wawr Rhanbarth Meirionnydd yn neuadd Llanelltyd wedi ei drefnu gan aelodau’r Pwyllgor Iaith a Gofal. Cafwyd sesiwn ddifyr iawn yng nghwmni Mair Tomos Ifans. Yn dilyn cafwyd gwledd wedi ei baratoi gan yr aerlodau.