Hafan > Newyddion > Gwyliau Ysgol a'r Sioe Frenhinol


Gwyliau Ysgol a'r Sioe Frenhinol


SIOE AMAETHYDDOL FRENHINOL CYMRU

Apêl frys ar i holl gefnogwyr y Sioe wrthwynebu ymgynghoriad y Llywodraeth Cymru am wyliau haf yr ysgolion.

Cadeirydd Cyngor CAFC, Nicola Davies yn egluro sut y byddai newidiadau i ddyddiadau tymhorau ysgol yng Nghymru yn cael effaith ddinistriol ar Sioe Frenhinol Cymru.

Helpwch i ddiogelu ein sioe ac ymatebwch i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru cyn 12fed Chwefror https://www.gov.wales/structure-school-year

Mae llythr sy’n esbonio gwrthwynebiad y gymdeithas i’r newidiadau i’w gweld ar ein gwefan https://cafc.cymru/diogelwch-sioe-frenhinol-cymru/