Hafan > Newyddion > Ennillwyr Gwobrau Raffl Eisteddfod Llŷn ac Eifionnydd


Ennillwyr Gwobrau Raffl Eisteddfod Llŷn ac Eifionnydd


ENILLWYR GWOBRAU RAFFL EISTEDDFOD LLŶN AC EIFIONYDD 2023

MERCHED Y WAWR DWYFOR AC ARFON

GWOBRAU ARIANNOL

£100.00 Ffion Llywelyn, Llithfaen

£ 50.00 Ann Cook, Sling

£ 25.00 Rhiannon Roberts, Llanrug

£ 25.00 Anwen Thomas, Caernarfon

 

GWOBRAU YCHWANEGOL

Tocyn Anrheg £75.00 SteiLysh Gwyneth Williams, Tregarth

Tocyn Anrheg £40.00 Gwesty Nanhoron, Nefyn Hannah Jones, Y Ffôr

Tocyn Anrheg £25.00 Spar Mair Sam, Pwllheli

(Aberdaron, Aber-soch, Llanbedrog a Nefyn)

Tocyn Anrheg £50.00 Lion, Tudweiliog Ann Pritchard, Botwnnog

Tocyn Anrheg £10.00 Cwt Tatws Amy Jones, Cricieth

‘Kenfay Anti-aging Facial Routine’ Haf Jones, Trefor

Cyffug a Bisgedi Teisen Gri Scarlett Angel Carys Roberts, Penygroes

 

CWCH TYWOD

Cylch Meithrin Felinwnda, Llanwnda