Hafan > Newyddion > Delyth wedi rhoi 100 peint o waed


Delyth wedi rhoi 100 peint o waed


Rydym oll yng nghangen Y Groeslon yn llongyfarch Delyth, ein llywydd, ar gyrraedd carreg filltir bwysig yn ei hanes – derbyniodd dlws hardd yn nodi iddi gyflwyno 100 peint o waed. Dyna achubiaeth i iechyd i lawer un, ac mae Delyth yn annog pawb a fedr i roi gwaed, ac i annog eraill i roi gwaed. Cewch y manylion ar

https://www.welsh-blood.org.uk/cy/giving-blood/