Hafan > Newyddion > Dathliad Gŵyl Ddewi Tregarth


Dathliad Gŵyl Ddewi Tregarth


Dyma ddathliad Gwyl Ddewi Merched y Wawr Tregarth. Cafwyd noson fendigedig, llawn hwyl a chwerthin. Daeth dwy amryddawn iawn i’n diddanu sef Gwennant Pyrs ac Alwen Derbyshire gan ein arwain ni ar daith gerddorol a hwyliog.