Hafan > Newyddion > Cyfarfod Rhanbarth Arfon


Cyfarfod Rhanbarth Arfon


 

Dydd Iau, Chwefror 9fed daeth aelodau Rhanbarth Arfon ynghyd i Neuadd Rhiwlas. Croesawyd pawb gan Jên Morris, Cangen Tregarth. Yna fe wnaeth Linda Jones, Cangen Rhiwlas roi cyfarfwyddiadau ac egluro’r hyn a fwriedir ei gyflawni a’i arddangos ym mhabell MyW yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn dilyn hyn rhanwyd pecyn crefft i’r aelodau. Diolchwyd i bawb gan Glenda Jones, Llywydd Rhanbarth Arfon.