Hafan > Newyddion > Cydnabyddiaeth i Swyddogion Rhanbarth Maldwyn


Cydnabyddiaeth i Swyddogion Rhanbarth Maldwyn


Dwi'n atodi llun cymerwyd yn Bwyllgor Rhanbarth Maldwyn ar y 3ydd o Hydref., Mae'n dangos Nelian Richards a Delma Thomas yn derbyn cydnabyddiaeth am eu holl waith fel Swyddogion Rhanbarth Maldwyn 2018-2021, yn enwedig yn ystod cyfnod cythryblus ac anodd ar ddechrau cyfnod Covid. Mae'r bobl yn y llun o'r chwith uchaf - Avril Hughes (ysgrifennydd), Meira Evans (trysorydd), Nelian Richards (cyn Llywydd), Catrin Hughes (Llywydd) a Delma Thomas (cyn Ysgrifenyddes). Cofion