Hafan > Newyddion > Cwrs Undydd i Ddysgwyr Dwyfor


Cwrs Undydd i Ddysgwyr Dwyfor


Cwrs Undydd i Ddysgwyr Dwyfor yng Ngholeg Meirion Dwyfor ar y 27ain o Ionawr. Daeth 17 o aelodau’r mudiad yn Nwyfor i gynnal sesiynnau sgwrsio yn y pnawn. Roedd 71 o ddysgwyr wedi mynychu’r cwrs. Diolch i’r aelodau am gefnogi’r siaradwyr newydd. Maent bob amser yn gwerthfawrogi swsiynnau sgwrsio. Diolch i’r aelodau fu’n gweini paneidiau’n y bore a’r pnawn.