Hafan > Newyddion > Cwrs Cymunedau Digidol Cymru - Arbed Arain a siopa’n ddiogel ar-lein


Cwrs Cymunedau Digidol Cymru - Arbed Arain a siopa’n ddiogel ar-lein


Arbed Arian a Siopa’n Ddiogel Ar-lein – 19 Ionawr | 2yh Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

  • Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein.
  • Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
  • Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Dolen Cofrestru "Cwrs Cymunedau Digidol Cymru – Arbed Arain a siopa’n ddiogel ar-lein"