Hafan > Newyddion > Cwis Hwyl Rhanbarth Caerfyrddin


Cwis Hwyl Rhanbarth Caerfyrddin


CWIS HWYL CENEDLAETHOL – RHANBARTH CAERFYRDDIN.

 Dyma lun o Gwyneth ein Llywydd yn cyflwyno “Tlws Sera” a siec o £20.00 i’r tîm buddugol - Rhian, Elaine, Helen a Nan o Gangen Peniel. Yn gydradd ail oedd Cangen Pumsaint – Ann, Jean,  Iris a Llinos a Changen San Clêr – Eileen, Lilwen, Iona a Beti-Wyn. Llongyfarchiadau i chi gyd.