Hafan > Newyddion > Cwis Hwyl Cenedlaethol Caerfyrddin


Cwis Hwyl Cenedlaethol CaerfyrddinCWIS HWYL CENEDLAETHOL – RHANBARTH CAERFYRDDIN.

Diolch i’r timau a gymerodd ran yn Neuadd Bronwydd nos Wener. Diolch arbennig i Gwyneth ein Llywydd, Y Cwis Feistres, am gadw trefn ar y noson. Diolch hefyd i’r rhai a helpodd i wirio’r papurau a’r rhai a wnaeth y paned a’r cacennau hyfryd ac i bawb a helpodd mewn unrhyw ffordd. Llongyfarchiadau i Gangen Peniel am ddod yn gyntaf ac i Pumsaint a San Clêr am ddod yn gydradd ail.

Dyma rai lluniau o’r noson.