Hafan > Newyddion > Clwb Gwawr Llanllwni yn Casglu Sbwriel


Clwb Gwawr Llanllwni yn Casglu Sbwriel


Bu aelodau Clwb Gwawr Llanllwni yn cefnogi Prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal, Nod y prosiect ydy casglu 6000 o fagiau sbwriel. Casglwyd 12 o fagiau coch rhwng aelodau Clwb Gwawr Llanllwni!