Hafan > Newyddion > Cinio Blynyddol Cangen Bro Pantycelyn 2024


Cinio Blynyddol Cangen Bro Pantycelyn 2024


Dyma luniau o Gangen Bro Pantycelyn yn eu Cinio Blynyddol yng Ngwesty’r Castell, Llanymddyfri. Roedd yn bleser croesawu ein Llywydd Cenedlaethol Geunor Roberts fel ein siaradwraig gwadd. Cafwyd prynhawn hyfryd a hwylus iawn.