Hafan > Newyddion > Canlyniadau Gŵyl Haf 2023


Canlyniadau Gŵyl Haf 2023


Cyflwyno Gwobr Patagonia: Yr Erthygl Orau yn “Y Wawr”

1af: Clwyd, Ffion Davies, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

2ail: Ein Dysgwyr Disglair, Jeanette Phillips, Cangen Hwlffordd, Rhanbarth Penfro

3ydd: Prydlondeb a Ffyddlondeb, Rhian Lloyd Evans, Cangen Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn Powys

 

Cangen/Clwb am gyflwyno rhaglen a thalu aelodaeth

Cangen Llundain, Rhanbarth Ceredigion

Clwb Gwawr Criw Cothi, Rhanbarth Caerfyrddin

 

Cystadleuaeth Rhaglen y Gangen/Clwb Gwawr

1af: Cangen Bro Cyfeiliog, Rhanbarth Maldwyn Powys

2ail: Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

3ydd: Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

Canmoliaeth uchel: Cangen Y Bala, Rhanbarth Meirionnydd, Cangen Llaniestyn, Cangen Porthmadog, Rhanbarth Dwyfor, Cangen Gorseinion, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg, Cangen Bro Cennech, Rhanbarth Caerfyrddin, Clwb Gwawr Genod Llan, Rhanbarth Arfon, Cangen Casnewydd a’r Cylch, Rhanbarth Y De-ddwyrain, Cangen Harlech a Llanfair, Rhanbarth Meirionnydd, Cangen Llanrwst, Rhanbarth Aberconwy, Cangen Abergele, Rhanbarth Colwyn, Cangen Nantcol, Rhanbarth Meirionnydd

 

Gwobrwyo buddugwyr Cystadleuaeth Cynllunio Cerdyn Nadolig 2023

Alison Elliott Cangen Mynachlog-Ddu, Rhanbarth Penfro

Felicity Broadhurst Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion

Morwena Lansley Cangen Y Bermo, Rhanbarth Meirionnydd

 

Gwobrwyo buddugwyr Penillion Cardiau Nadolig 2023

Nia George, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

Nest Gwilym, Clwb Gwawr Y Pennau, Rhanbarth Ceredigion

Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn Cyflwyno gwobr

 

Cwis Hwyl Cenedlaethol

1af: Cangen Penrhosgarnedd , Rhanbarth Arfon,

2ail: Cangen Rhuthun 1, Rhanbarth Glyn Maelor

Cydradd 3ydd: Cangen Llaniestyn, Rhanbarth Dwyfor, Cangen Pontypridd Y De-ddwyrain a Cangen Rhuthun 2, Rhanbarth Glyn Maelor

 

Cystadleuaeth y Dysgwyr Fy nghartref (Sylfaen)

1af: Jane Curry, Beddgelert

2ail: Karyn Boots, Llanfair Caereinion

3ydd: Kathie Colwell, Barton upon Humber

 

Fy Hoff Lyfr (Canolradd)

1af: Lucy George, Y Drenewydd

2ail: Nagako Moriya, Japan

3ydd: Clair Boot, Vale of Glamorgan

 

Fy Hoff Wyliau (Uwch)

1af: Colin Hughes, Ynys Môn

2ail: Elizabeth Liney

3ydd: Lynne Blanchfield, Aberystwyth

3ydd: Joe Chambers, Casnewydd/Newport

 

Prif Seremoni - Tlws Llenyddol Ann Lewis – ‘Y Ddinas’

1af: Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor

2ail: Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn

2ail Nia George, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

3ydd Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Penfro

3ydd Mari Tudor, Cangen Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd a Changen Cynwyd, Rhanbarth Glyn Maelor

 

Cystadleuaeth Stori Feicro – ‘Cartref’

1af: Mari Tudor, Cangen Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd a Changen Cynwyd, Rhanbarth Glyn Maelor

2ail: Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor

2ail: Mari Tudor, Cangen Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd a Changen Cynwyd, Rhanbarth Glyn Maelor

3ydd: Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor

3ydd: Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn

 

Erthygl i’r Wawr – ‘Cymeriad neu Gymeriadau’

1af: Margaret Wyn Roberts, Cangen Caernarfon, Rhanbarth Arfon

2ail: Carys Briddon, Cangen Talybont, Rhanbarth Ceredigion

3ydd: Megan Richards, Cangen Felin-fach, Rhanbarth Ceredigion

3ydd: Nia George, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

 

Cynnydd Aelodaeth Cynnydd y De Cangen/Clwb

1af Clwb Gwawr Y Pennau, Rhanbarth Ceredigion 11

2il Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion 10

Cydradd 3ydd Cangen Rhydaman a'r Cylch, Rhanbarth Caerfyrddin 8

Cydradd 3ydd Clwb Gwawr Llandeilo, Rhanbarth Caerfyrddin 8

Cydradd 4ydd Cangen Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion 6

Cydradd 4ydd Cangen Y Felin, Rhanbarth Y De-ddwyrain 6

Cydradd 4ydd Cangen Y Garth, Rhanbarth Y De-ddwyrain 6

Cydradd 4ydd Clwb Gwawr Myrddin, Rhanbarth Caerfyrddin 6

Cydradd 4ydd Cangen Bro Cranogwen, Rhanbarth Ceredigion 6

 

Cynnydd y Gogledd Cangen/Clwb

1af Cangen Rhuthun, Rhanbarth Glyn Maelor 34

2il Clwb Gwawr Llanddaniel, Rhanbarth Môn 16

3ydd Cangen Wrecsam, Rhanbarth Glyn Maelor 15

Cydradd 4ydd Cangen Llwyndyrus, Rhanbarth Dwyfor 8

Cydradd 4ydd Clwb Gwawr Genod Llan, Rhanbarth Arfon 8

Cydradd 5ed – Cangen Morfa Nefyn, Rhanbarth Dwyfor 7

Cydradd 5ed Cangen Rhosmeirch, Rhanbarth Môn 6

 

Adloniant – Cyflwyniad

1af – Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

2il – Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 

Adloniant – Sgets

1af – Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

Cydradd 2il – Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy a Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

3ydd – Cangen Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion

 

Tlws Mair Penri

Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn

 

Coginio – 4 sgon sarwus neu felys

1af – Doreen Martin, Cangen Abergorlech, Rhanbarth Caerfyrddin

2il – Marlene Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 2il – Pam Griffiths, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

3ydd – Pam Griffiths, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

Cydradd 3ydd – Ann Morris, Cangen Maenclochog, Rhanbarth Penfro

 

Crefft – Gwnio Traddodiadol

1af – Marian James, Cangen Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn Powys

2il – Ceri Lloyd Jones, Cangen Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd

Cydradd 2il – Connie Davies, Cangen Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd

3ydd – Rowenna Evans, Cangen Maesywaun, Rhanbarth Meirionnydd

Cydradd 3ydd – Medwen Charles, Cangen Maesywaun, Rhanbarth Meirionnydd

 

Crefft – Powlen

1af – Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

2il – Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 2il – Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

3ydd – Angharad Rhys, Cangen Dinbych, Rhanbarth Glyn Maelor

Cydradd 3ydd – Joan Phillips, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys

 

Creft – Torch

1af – Megan Williams, Cangen Llanddarog, Rhanbarth Caerfyrddin

2il – Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

3ydd - Llinos Roberts, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn

 

Chwaraeon

Bowlio Mat Hir

1af – Marian Williams a Gwenan Davies, Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn

2il – Jane Roberts a Ann Vaughan, Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn

 

Golff

1af – Ruth Morris, Cangen Bro Ilar, Rhanbarth Ceredigion

2il – Margaret Roberts, Cangen Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion

 

Tenis Bwrdd

1af – Alison Stephenson a Ann Jones, Cangen Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn Powys

2il – Linda Evans a Glenda Jones, Cangen Llangwm, Rhanbarth Colwyn

3ydd – Carol Bradley a Carole Bowen, Cangen Rhuthun, Rhanbarth Glyn Maelor

 

Dartiau

1af – Carys Pierce, Buddug Morgan a Menna Williams, Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy

2il - Maria Evans, Helen Hitchmough a Nan Jones, Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn

3ydd – Liz Jones, Marleen Evans a Mennai Richards, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

 

Sgrabl

1af – Mair Davies a Delyth Jones, Cangen Mynach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

2il – Beti Davies a Margaret Evans, Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

3ydd – Sheila Dafis a Cath Williams, Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn Gyrfa

 

Chwist 1af – Gillian a Jean, Cangen Beulah a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

2il – Margaret a Nerys, Cangen Beulah a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

3ydd – Eluned a Linda, Cangen Y Bala a’r Cylch, Rhanbarth Meirionnydd

 

Dewis Dau Ddwrn

1af – Joan, Mary a Eirys, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys

2il – Enid, Eleri a Eirlys, Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn

Cydradd 3ydd – Nan, Audrey a Helen, Cangen Llangadog, Rhanbarth Caerfyrddin

Cydradd 3ydd – Dilys, Marian a Nesta, Cangen Henllan, Rhanbarth Colwyn