Hafan > Newyddion > Canlyniadau Gŵyl Haf 2022


Canlyniadau Gŵyl Haf 2022


Tlws Llenyddol Ann Lewis – Thema Dathlu

1af – Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

2il – Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

3ydd – Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

Stori Feicro neu Gerdd – Thema Llanast

1af - Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

2il - Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

3ydd – Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Colwyn

Erthygl sy’n addas i gylchgrawn Y Wawr

1af – Eluned Jones, Cangen Llanfechell, Môn

2il – Mary Roberts, Cangen Llanrug, Arfon

3ydd – Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Colwyn

Dysgwyr – Sylfaen

1af – Lucy George, Y Drenewydd

2il – Sally Ryan, Cegidfa, Y Trallwng

3ydd – Elaine Kilshaw, Lerpwl

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Arddangos Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

1af - Lucy George
 
 
  • 1af - Lucy George

Dysgwyr – Canolradd

1af – Caroline Keen, Bala

2il – Elinor Landeg, Caerdydd

3ydd – Ewan Smith, Bae Colwyn

Cynllunio Cerdyn Nadolig 2022

Mim Roberts, Aelod Unigol, Meirionnydd

Morwena Lansley, Cangen Y Bermo a’r Cylch

Morwena Lansley, Cangen Y Bermo a’r Cylch

Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn, Caerfyrddin

Penillion Cardiau Nadolig 2022

Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

Myfanwy Roberts, Cangen Carmel, Aberconwy

Megan Richards, Cangen Felinfach a’r Cylch, Ceredigion

Gwobr Patagonia

1af – Margaret Hughes, Pencaenwydd

2il – Rhiannon Parry

3ydd – Beti Wyn James, Cangen San Cler, Rhanbarth Caerfyrddin

Crefft – Seren (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

1af – Linda Jones, Cangen Aberdyfi, Meirionnydd

2il – Helen Thomas, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

3ydd – Mary Mars Lloyd, Cangen Dinbych, Glyn Maelor

Crefft – Cwilt/Blanced (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

1af – Ann Rhodes, Cangen Y Fali, Môn

2il – Mair Davies, Cangen Yr Hafod, Ceredigion

3ydd – Ann Morris, Cangen Maenclochog, Penfro