Hafan > Newyddion > Canlyniadau Gŵyl Haf 2022


Canlyniadau Gŵyl Haf 2022


Tlws Llenyddol Ann Lewis – Thema Dathlu

1af – Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

2il – Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

3ydd – Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Tlws Llenyddol Ann Lewis
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer
1af - Lis Rowlands
 
 

Stori Feicro neu Gerdd – Thema Llanast

1af - Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

2il - Anna Jones, Cangen Abersoch, Dwyfor

3ydd – Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Colwyn

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Stori Feicro neu Gerdd
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer
1af ac 2il - Anna Jones
 
 

Erthygl sy’n addas i gylchgrawn Y Wawr

1af – Eluned Jones, Cangen Llanfechell, Môn

2il – Mary Roberts, Cangen Llanrug, Arfon

3ydd – Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Colwyn

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Erthygl sy'n addas i gylchgrawn Y Wawr
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer
1af - Eluned Jones
 
 

Dysgwyr – Sylfaen

1af – Lucy George, Y Drenewydd

2il – Sally Ryan, Cegidfa, Y Trallwng

3ydd – Elaine Kilshaw, Lerpwl

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer

1af - Lucy George
 
 
 • 1af - Lucy George
  1af - Lucy George

Dysgwyr – Canolradd

1af – Caroline Keen, Bala

2il – Elinor Landeg, Caerdydd

3ydd – Ewan Smith, Bae Colwyn

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer

1af Shelagh Fishlock
 
 

Cynllunio Cerdyn Nadolig 2022

Mim Roberts, Aelod Unigol, Meirionnydd

Morwena Lansley, Cangen Y Bermo a’r Cylch

Morwena Lansley, Cangen Y Bermo a’r Cylch

Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn, Caerfyrddin

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer

Lon Owen
 
 

Penillion Cardiau Nadolig 2022

Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Môn

Myfanwy Roberts, Cangen Carmel, Aberconwy

Megan Richards, Cangen Felinfach a’r Cylch, Ceredigion

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Penillions cardiau Nadolig 2022
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer
Myfanwy Roberts
 
 

Gwobr Patagonia

1af – Margaret Hughes, Pencaenwydd

2il – Rhiannon Parry

3ydd – Beti Wyn James, Cangen San Cler, Rhanbarth Caerfyrddin

Bar Offer
 • Arddangos Capsiynau
 • Arddangos Mân-luniau
 • Gwobr Patagonia 2022
 • Dangos Catgoriau
 • Chwarae Slide Show
 • Dangos mewn sgrin llawn
 • Cuddio Bar Offer
Margaret Hughes
 
 

Crefft – Seren (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

1af – Linda Jones, Cangen Aberdyfi, Meirionnydd

2il – Helen Thomas, Cangen Rhydymain, Meirionnydd

3ydd – Mary Mars Lloyd, Cangen Dinbych, Glyn Maelor

Crefft – Cwilt/Blanced (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint)

1af – Ann Rhodes, Cangen Y Fali, Môn

2il – Mair Davies, Cangen Yr Hafod, Ceredigion

3ydd – Ann Morris, Cangen Maenclochog, Penfro