Hafan > Newyddion > Canlyniadau Ffair Aeaf 2022


Canlyniadau Ffair Aeaf 2022


Canlyniadau Ffair Aeaf 2022

Seren - unrhyw gyfrwng, unrhyw faint

1af - Mim Roberts, Aelod Unigol, Rhanbarth Meirionnnydd

2il - Eluned Williams, Cangen Maelog, Rhanbarth Môm

Cydradd 3ydd - Glnys Morgan, Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion a Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

 

Unrhyw eitem Nadoligaidd

1af - Meinir Roberts, Cangen Llwyndyrys, Rhanbarth Dwyfor

2il - Mim Roberts, Aelod Unigol, Rhanbarth Meirionnydd

3ydd - Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

Ysgyfarnog neu Gwningen - unrhyw gyfrwng

1af - Janet Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

2il - Beti Wyn Davies, Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 3ydd - Ann Arch, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion a Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

Coginio - Cacen Nadolig i unigolyn wedi ei haddurno 

1af - Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

2il - Gwen Davies, Cangen Y Garreg Wen, Rhanbarth Ceredigion

3ydd - Margaret Williams, Cangen Abernant, Rhanbarth Caerfyrddin

Mwy o luniau.......

Mwy o'r cystadlu......