Hafan > Newyddion > Canlyniadau Cwis Hwyl Cenedlaethol 2022


Canlyniadau Cwis Hwyl Cenedlaethol 2022


 

Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr 2022

 

1af - Penrhosgarnedd 1, Rhanbarth Arfon efo 87 o farciau

2il - Rhuthun 1, Rhanbarth Glyn Maelor efo 85 o farciau (ennill y datglwm)

Cydradd 3ydd - Pontypridd - Rhanbarth Y De Ddwyrain, Rhuthun 2 - Rhanbarth Glyn Maelor, Llaniestyn - Rhanbarth Dwyfor efo 85 o farciau

 

 

Canlyniadau Manwl