Hafan > Newyddion > Cangenb Caerfyrddin yn cyflwyno siec i Uned Cancr y Fron Llanelli


Cangenb Caerfyrddin yn cyflwyno siec i Uned Cancr y Fron Llanelli


Meinir Hughes Griffiths,a'i chyd-aelodau, Mair Meredith a Glenys Thomas o gangen Merched y Wawr Caerfyrddin  yn cyflwyno siec o £815 i brif ymgynghorydd  Uned Cancr y Fron Llanelli, Dr S Khawaja.

Codwyd yr arian yn y Blygain flynyddol dan nawdd Merched y Wawr  a charem ddiolch o galon am gefnogaeth holl gapeli, cymdeithasau a chorau'r ardal. Cynhelir  y Blygain nesa  ar nos Sul, 8 fed o Ragfyr yng Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin.